Banki motoryzacyjne – zalety

Korzystanie z usług banków motoryzacyjnych ma wiele zalet. Przede wszystkim można liczyć tutaj na wiele promocji. Pamiętajmy, że tego typu banki należą do koncernów motoryzacyjnych, w interesie których leży sprzedanie jak największej ilości aut. Klientów zachęca się do tego między innymi poprzez atrakcyjne warunki ofert kredytowych.

Kolejny plus to taki, że wachlarz propozycji przedstawianych przez banki motoryzacyjne jest znacznie szerszy niż w przypadku uniwersalnych banków. Wystarczy znaleźć obiektywny ranking kredytów samochodowych. Znaleźć tutaj można dla przykładu kredyty balonowe czy nieoprocentowane, a także oczywiście te w tradycyjnej postaci – z ratami równymi lub malejącymi. Czegoś takiego, jak nieoprocentowane kredyty w uniwersalnych bankach w ogóle nie ma. W tym przypadku okres spłaty wynosi maksymalnie rok, a jedyne koszta, jakie ponosi kredytobiorca to prowizja – jej wysokość nie przekracza jednak z reguły 2 procent wartości zobowiązania. Wymagany jest tu też wysoki – bo przynajmniej 50-procentowy – wkład własny. Bardzo dużą zaletą banków motoryzacyjnych jest szybkie załatwianie formalności.

Niekiedy na decyzję wystarczy poczekać tylko pół godziny. Jeżeli klient zadeklaruje wysoki udział środków własnych, wówczas kredyt jest załatwiany w oparciu o uproszczone procedury. Polegają one na tym, że taka osoba podpisuje oświadczenie o zarobkach – nie musi dostarczać z zakładu pracy zaświadczenia o wysokości dochodów. Motobanki umożliwiają również wcześniejszą spłatę długu bez obciążania kredytobiorców dodatkowymi kosztami z tego tytułu.