Kredyt gotówkowy – istotne aspekty

Karty kredytowe oraz kredyty gotówkowe są najbardziej kosztownymi produktami finansowymi, jakie banki posiadają w swojej ofercie. Przeciętne oprocentowanie kredytu gotówkowego w skali roku wynosi ponad 15 procent – najczęściej około 20. Jednakże maksymalna jego wartość nie może być większa aniżeli czterokrotność stopy lombardowej ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski.

To gwarantuje ustawa o kredytach konsumenckich.  Warto nadmienić, że wysokość oprocentowania zależy od wielu czynników jak dla przykładu długość okresu kredytowania oraz kwota zobowiązania. Wspomniane przepisy uległy zmianie, jeśli chodzi o wysokość prowizji. Do niedawna mogło być to maksymalnie do 5 procent wartości zobowiązania. Teraz w zasadzie banki mają w tym zakresie wolną rękę. W wielu bankach osoby ubiegające się o kredyty gotówkowe lub najlepszy leasing muszą liczyć się z koniecznością wykupienia pakietu ubezpieczeń (m. in.: od utraty pracy). Niektóre instytucje proponują swoim klientom ubezpieczenia, z których skorzystanie nie jest obligatoryjne – jednak jeśli ktoś się na nie zdecyduje, wówczas dostaje kredyt na korzystniejszych warunkach (niższe oprocentowanie, niższa prowizja etc.).

Wykupując ubezpieczenie – bez względu na to czy jest ono obowiązkowe, czy nie – koniecznie się trzeba dowiedzieć, co konkretnie swoim zakresem obejmuje polisa. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na sytuacje, w których można się spotkać z odmową wypłaty pieniędzy przez firmę ubezpieczeniową (są to tzw. wykluczenia). Klient nie otrzyma ich np. wtedy, kiedy sam zrezygnował z pracy, tracąc tym samym źródło dochodów.