Kredyt na samochód – jakie dokumenty są potrzebne?

Wniosek o kredyt samochodowy musi być uzupełniony kompletem odpowiednich dokumentów. Można wyróżnić trzy ich rodzaje. Po pierwsze – są to dokumenty potwierdzające tożsamość wnioskodawcy. Najczęściej wystarczy dowód osobisty, ale może się zdarzyć i tak, że bank zażąda jeszcze jednego dokumentu – na przykład prawa jazdy czy legitymacji ubezpieczeniowej.

Ma to miejsce wówczas, kiedy kredyt samochodowy opiewa na bardzo wysoką kwotę. Po drugie – bank zainteresowany jest dokumentami, na podstawie których może ocenić finansową wiarygodność potencjalnego klienta. Jest to przede wszystkim zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości osiąganych dochodów i o formie zatrudnienia (preferowana jest umowa o pracę na czas nieokreślony). W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą potrzebne są dokumenty potwierdzające fakt posiadania firmy oraz dotyczące wysokości dochodów (tutaj wymagane są odpowiednie zaświadczenia z urzędu skarbowego). Jeśli wniosek na kredyt samochodowy w dobrym polskim banku składany jest przez emeryta lub rencistę, bank wymaga przedłożenia odcinków świadczeń.

Trzecią grupę dokumentów dotyczą te kredytowanego auta – umowa kupna-sprzedaży, kserokopia karty pojazdu lub dowodu rejestracyjnego oraz zaświadczenie z sądu o tym, że dany samochód nie figuruje w rejestrze zastawów. Niekiedy może się zdarzyć, że bank zażyczy sobie także przedstawienia dokumentacji fotograficznej. Skompletowanie wszystkich potrzebnych zaświadczeń zajmuje trochę czasu, dlatego też najlepiej się tym zająć jeszcze przed złożeniem wniosku o kredyt.